Ημερομηνία
Διοργάνωση
Πόλη
Ημερομηνία
Διοργάνωση
1
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πρέβεζας και Λευκάδας
Πρέβεζα
1
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πρέβεζας και Λευκάδας
2
Κυριακή 14 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας
Άρτα
2
Κυριακή 14 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας
3
Σάββατο 20 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λακωνίας
Σπάρτη
3
Σάββατο 20 Ιουνίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λακωνίας
4
Κυριακή 21 Ιουνίου 2020
16th Foreign Languages Forum of Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
4
Κυριακή 21 Ιουνίου 2020
16th Foreign Languages Forum of Thessaloniki
5
Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
3rd Foreign Languages Forum of Larissa
Λάρισα
5
Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
3rd Foreign Languages Forum of Larissa
6
Κυριακή 28 Ιουνίου 2020
16th Foreign Languages Forum of Athens
Αθήνα
6
Κυριακή 28 Ιουνίου 2020
16th Foreign Languages Forum of Athens
7
Κυριακή 05 Ιουλίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λέσβου
Μυτιλήνη
7
Κυριακή 05 Ιουλίου 2020
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λέσβου