Composition Book
Composition Book
Composition Book
Πρόκειται για ένα βιβλίο Writing που στοχεύει στην προετοιμασία του μαθητή για τις εξετάσεις ECCE. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 19 Lessons με πλάνα εκθέσεων, βοηθητικό λεξιλόγιο και εκφράσεις, αναλυτική καθοδήγηση για το πώς γράφουμε μια έκθεση και μοντέλα εκθέσεων. Το δεύτερο μέρος περιέχει Extra Practice με 27 ECCE Writing Tasks. Στην αρχή του βιβλίου δίνονται αναλυτικά Writing Tips, Linking Words και Useful Expressions, ενώ στο τέλος του βιβλίου δίνεται ειδικός χώρος όπου ο μαθητής καθαρογράφει διορθωμένα τα Writing Tasks, καθώς και Extra Composition Section με πληροφορίες για τη βαθμολόγηση και θεματολογία των εξετάσεων, γενικές συμβουλές, μοντέλα εκθέσεων με επιπλέον ασκήσεις, καθώς και 15 Extra Writing Topics.
Είδος βιβλίου: Writing
CEFR: B2
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 128
Δείτε το βιβλίο